PECKOVA RAZÍTKA vizitky,letáky,reklama

V souvislosti s problematikou GDPR firma STONE PRINT deklaruje, že:

27.05.2018 10:45

V souvislosti s problematikou GDPR
firma STONE PRINT deklaruje, že:


1) pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a
organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto
údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy
(kalkulací, objednávkou).

2) tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou
zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů).

3) u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech
příslušných zaměstnanců a v CRM systému – na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat
či trvale odstranit.

4) osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům
a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v
trestním řízení či finanční správy).

5) osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávájí klienti k
výrobě u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí
zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

6) na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů – přistupují k nim pouze
zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován.
Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.

Referent pro ochranu osobních údajů ve firmě STONE PRINT je:
František Pecka,   f.pecka@volny.cz,    602 775 234

 

24. května 2018

Kontakt

www.stoneprint.cz www.peckovarazitka.cz

danapeckova zavináč volny.cz

f.pecka zavináč volny.cz ---------------------- Zahradní 78 Čelákovice 250 88

602 318 278
602 775 234

Vyhledávání

                                                      

 

PŘIJĎTE

 

KOUKNĚTE 

 

VYBERTE 

KUPTE                                          JSTE TU SPRÁVNĚ,                              URČITĚ SI VYBERETE!

    

    PECKA... A NE KAMENÍ    

    NAŠÍ FIRMY ZNAMENÍ     

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode